Een retentierecht voor de onderaannemer?

Na een korte uiteenzetting over de huidige wettelijke regeling van het retentierecht wordt het retentierecht van de aannemer naar oud recht en huidig recht besproken.
23.09.1994 | Frank Schaaf, Bouwrecht 1994, p. 999-1007.
kennis