Een onbekend arrest

Zo af en toe worden door rechters uitspraken gedaan waarvan de betekenis voor de dagelijkse rechtspraktijk of - nog ruimer- het maatschappelijk verkeer onvoldoende wordt onderkend, zodat die uitspraken niet of nauwelijks aandacht krijgen. Dat is niet onbegrijpelijk, gezien het grote aantal rechterlijke uitpraken, dat jaarlijks wordt gedaan. Maar als het een uitspraak van de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, betreft is het wel opmerkelijk.
31.10.2008 | Carel (C.C.J.) Hiebendaal in: Basis in beeld
kennis