Een onbalans in de eindbalans: de exhibitieplicht revisited

In het eindrapport Fundamentele herbezinning wordt een andere exhibitieplicht bepleit dan thans onder art. 843a RV.
01.05.2006 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2006 / nr. 4, p. 101-102.
kennis