Een gemengde huurovereenkomst: woning en kantoor

Verhuur door de Rooms Katholieke Parochie van een voormalige pastorie. Er geldt een gemengde bestemming: zowel bedrijfsmatig als eigen bewoning. Zijn bij beëindiging van de huur de regels van woonruimte of bedrijfsruimte van toepassing?

Klik hier voor het artikel.
22.10.2015 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2015 / nr. 5.
kennis