Een eerste aanzet voor de Reparatiewet Flex-BV", in VMW Taxand N.V., Congresbundel Flexibel met de Flex-BV?

"Een eerste aanzet voor de Reparatiewet Flex-BV", in VMW Taxand N.V., Congresbundel Flexibel met de Flex-BV?, Amsterdam, maart 2012 (ISBN 978-90-5335-527-5), samen met mr. G.H.G.M. van Berkel.
 
15.04.2012 | Georg van Daal, Congresbundel Flexibel met de Flex-BV?, Amsterdam, maart 2012
kennis