Een eerste aanzet voor de Reparatiewet Flex-BV

"Een eerste aanzet voor de Reparatiewet Flex-BV," in: G.H.G.M. van Berkel en G.C. van Daal, Burgerlijk Wetboek, Boek 2. Flex-BV: tekst en uitleg. Bestuur en Toezicht - Enqueterecht, Sdu, Den Haag 2012 (samen met G.H.G.M. van Berkel).
30.08.2012 | Georg van Daal en G.H.G.M. van Berkel, Sdu, Den Haag 2012 .
kennis