Een digitale uitspraak én een papieren grosse

Het nieuwe KEI-Rv maakt het mogelijk dat een digitale uitspraak wordt gewezen. Daarnaast kan ook nog een
papieren grosse worden afgegeven. In dit artikel komt aan de orde wanneer een procespartij nog aanspraak
maakt op een papieren grosse. En: hoe verhoudt deze papieren grosse zich tot de digitale uitspraak?

Marieke van der Keur, advocaat bij de sectie Cassatie besteedt in het bijzonder aandacht aan de gang van zaken in de civiele cassatie-praktijk. Daar wordt al sinds maart 2017 in civiele vorderingszaken volledig digitaal geprocedeerd.

Lees hier het volledige artikel.
 
17.07.2018 | Marieke van der Keur, BER 2018 / nr. 4, p. 17-19.
Klik hier voor het hele artikel
kennis