Drie uitspraken van de GFD: de Beursbengel nr. 840

Drie uitspraken rond een rechtsbijstandsverzekering met als trefwoorden: voorzienbaar conflict, kostenmaximum en geen tijdige stuiting.

Klik hier voor het artikel.
18.12.2014 | Fleur van Kersbergen, de Beursbengel 2014 / nr. 840, p. 26.
kennis