Drie uitspraken van de GFD: de Beursbengel nr. 823

Het gaat in deze uitspraken om de vraag of de Consument grof nalatig heeft gehandeld waardoor aanspraak op schadevergoeding ontbreekt.

Klik hier voor het artikel.
04.02.2013 | Fleur van Kersbergen, de Beursbengel 2013 / nr. 823, p. 28.
kennis