Drie uitspraken van de GFD: de Beursbengel nr. 811

Drie uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening met betrekking tot de voorwaarde dat Aangeslotene in een redelijk belang moet zijn geschaad voordat hij zich mag beroepen op een verval van rechtbeding i.v.m. een schending van de polisvoorwaarden door Consument.

Klik hier voor het artikel.
20.01.2012 | Fleur van Kersbergen, de Beursbengel 2012 / nr. 811, p. 35.
kennis