Digitale spoed: gaat dat wel goed? Artikel 117 Rv onder KEI

Onder de werking van de KEI-wetgeving zal iedere procedure beginnen met een 'vertraging' van vier weken. Immers: volgens artikel 30a lid 3 sub c Rv-KEI ligt de dag waarop de verweerder ten laatste in de procedure kan verschijnen ten minste vier weken na de dag van indiening van de procesinleiding bij de rechter. Deze verschijningstermijn van ten minste vier weken kan worden verkort met de toepassing van artikel 117 Rv-KEI. Die bepaling wijkt inhoudelijk niet af van artikel 117 Rv. Die bepaling wordt buiten kort geding niet vaak toegepast. Artikel 117 Rv-KEI daarentegen kan rekenen op een grote populariteit. Deze korte bijdrage beoogt uiteen te zetten hoe het artikel met succes zou kunnen worden gebruikt in eerste aanleg, in hoger beroep en cassatie. 

Klik hier voor het volledige artikel.
15.05.2018 | Derk Rijpma, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2018 nr. 2, p. 52-54.
kennis