Dient de verplichting om medische bescheiden te verstrekken gebaseerd te worden op artikel 843a RV?

Dient de verplichting om medische bescheiden te verstrekken gebaseerd te worden op artikel 843a RV? / Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2007 / 2, p. 29-37.
Artikel 843a Rv is het centrale artikel op grond waarvan een procespartij jegens haar wederpartij aanspraak kan maken op het verstrekken van bescheiden.
20.03.2007 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2007 / 2, p. 29-37.
kennis