De zzp'er: een (arbeidson)geval apart

Bespreking van het Davelaar arrest HR 23 maart 2012 en de potentiële invloed van deze uitspraak op de schadelast van de AVB-verzekeraar van de aansprakelijke werkgever. Ook wordt gekeken of het arrest van invloed is op regresrechten van zorg- of andere schadeverzekeraars die naar aanleiding van het arbeidsongeval uitkeringen aan de zzp'er hebben gedaan en of de zzp'er die de bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW geniet ook een beroep op artikel 7:611 BW toekomt.

Klik hier voor het artikel.
19.10.2012 | Astrid van Noort en Carolien Blanken, TvP 2012 / nr. 3, 94-101.
kennis