De Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet heeft directe gevolgen voor de verhouding tussen veel huurders en verhuurders. In dit artikel wordt ingegaan op het toepassingsbereik van de wet en de verplichtingen waar verhuurders nu rekening mee moeten houden.

Klik hier voor het artikel.
02.10.2014 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2014 / nr. 4, p. 4-8.
kennis