De tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en modernisering van het Arbitragerecht

Auteur: M. den Besten, De tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en modernisering van het Arbitragerecht, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2014.

Klik hier voor meer informatie.
16.12.2014 | M. den Besten, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2014.
kennis