De stoelendans der juristen

Rede uitgesproken ter gelegenheid van de Sluitingszitting van de Vereniging 'Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden' op 22 juni 2001. Klik hier.
31.10.2008 | Carel (C.C.J.) Hiebendaal, Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
kennis