De smart City vraagt om politieke keuzes

Technologisering en digitalisering gaat onze steden en dorpen veranderen. Er zijn kansen om onze fysieke leefomgeving efficiënter, flexibeler en betekenisvoller te maken. Maar er zijn ook risico’s en bedreigingen. De wijze waarop we met de kansen en risico’s omgaan hangt af van de regels die de overheden stellen. Maar welke regels, door wie vastgesteld en gehandhaafd, en binnen welke kaders? Is het denkbaar dat er een soort bouwbesluit komt voor de smart city?
 
Over deze regels en kaders schreef Anita Nijboer samen met Jan –Willem Wesselink, Jos van Winkel en Heerd Jan Hoogeveen een artikel in ROmagazine.

Lees hier het artikel in ROm 2019.
 
14.02.2019 | Anita Nijboer, ROmagazine 2019 / jaargang 37 / nr. 1-2, p. 38-41.
kennis