De schepelingen van het motorschip 'Perna' en enkele andere beslagrechtelijke perikelen

Bespreking van drie zaken met derdenbeslag als onderwerp besproken door David de Knijff in: Uit de praktijk: Liber Amicorum mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, Boom Juridische uitgevers-Den Haag-2012, p. 159-167;

Klik hier voor het artikel.
25.05.2012 | David de Knijff, Uit de praktijk 2012, p. 159-167.
kennis