De paardensprong in het adviseursrecht

Beschouwingen naar aanleiding van HR 20 januari 2012, NJ 2012, 59 (Wierts/Visseren).

Klik hier voor het artikel.
22.10.2015 | Frank Schaaf, TBR 2015 / nr. 10, p. 952-960.
kennis