De ontwerp aanpassingen van het Faillissementsbesluit 1931

"De ontwerp aanpassingen van het Faillissementsbesluit 1931", TAR-Justicia 2001.
01.03.2001 | Georg van Daal, TAR-Justicia 2001 / nr. 3.
kennis