De nieuwe Ladder en provinciale bevoegdheden

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. De drie verplichte treden zijn vervangen door meer algemeen geldende principes, zodat er van een 'ladder' in de letterlijke zin van het woord geen sprake meer is. Daarnaast legt de nieuwe Ladder beperkingen op ten aanzien van provinciale bevoegdheden.

Klik hier voor het volledige artikel.
 
12.09.2017 | Anita Nijboer, ROmagazine 2017 / nr. 9, p. 38-40.
kennis