De klachtplicht praktisch belicht na de 8 februari-arresten (deel 2)

De Hoge raad heeft op 8 februari 2013 een drietal een richtinggevende arresten gewezen aangaande de klachtplicht van artikel 6:89 BW. De arresten hadden alle drie betrekking op beleggingsadviesrelaties. De betekenis van de arresten is daartoe echter niet beperkt. Op sommige punten bevestigen de arresten een reeds eerder ingezette lijn, op andere punten formuleert de Hoge Raad nieuwe rechtsregels. Deze bijdrage beoogt te verduidelijken welke consequenties deze arresten hebben voor de civiele praktijkjurist.

Klik hier voor het artikel.
29.10.2013 | Vincent Neering en Daan Spoormans, ORP 2013 / nr. 7, p. 23-28.
kennis