De grenzen van het debat voor de civiele rechter in eerste aanleg

Dit boek is geschreven voor procedures voor de civiele rechter in eerste aanleg. Het geeft aandacht aan het recht vóór en na inwerkingtreding van de wetsvoorstellen ter vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (KEI). Waar nodig worden verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ recht besproken.
16.03.2009 | Jan Ekelmans, Uitgeverij Kluwer, 2008, 157 p.
kennis