De geheimhoudingsplicht van advocaat tegenover curator

“De geheimhoudingsplicht van advocaat tegenover curator: Hof van Discipline 12 februari 2007, nummer 4602 (ongepubliceerd)”, annotatie, TvI 2007.
15.05.2007 | Georg van Daal, TvI 2007, nr. 4.
kennis