De fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht praktisch belicht

Kort voor de zomer verscheen het eindrapport over de fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht. De auteurs vonden het een feest om daaraan te werken. Zelf heb ik het rapport met plezier gelezen.
15.12.2006 | Jan Ekelmans, Praktisch Procederen 2006 / 6, p. 222-226.
kennis