De exhibitieplicht in de praktijk: de ruime mogelijkheden tot opvragen van bescheiden

Bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 januari 2002 werd ook art. 843a Rv gemoderniseerd.
15.05.2005 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2005, p. 59-68.
kennis