De "En bloc" geblokkeerd

Besproken wordt de beslissing van de Voorzieningenrechter om een verzekeringsmaatschappij het recht te ontzeggen om d.m.v. de in de polisvoorwaarden opgenomen "en bloc" clausule ten opzichte van een aantal individueel verzekerden een wijziging door te voeren in de dekking van de bij haar lopende aanvullende zorgverzekering.
01.07.2007 | Jan Ekelmans en Frank Schaaf, de Beursbengel 2007 / nr. 767, pag. 16-19.
kennis