De drie keuzes over het inzagerecht van de Expertgroep modernisering burgerlijk bewijsrecht

De minister heeft advies ontvangen van een commissie van experts over de modernisering van het bewijsrecht. Jan Ekelmans, partner Ekelmans & Meijer, bespreekt de drie belangrijkste keuzes die in dit advies gemaakt zijn over het inzagerecht
(thans: art. 843a Rv): voor een lichte maatstaf voor de aanspraak op inzage in gegevens, voor bewijsuitsluiting bij het achterwege laten van buitengerechtelijke verstrekking van gegevens en een verdere uitwerking van de mogelijkheden om de rechter te betrekken bij geschillen over inzagerecht. Jan Ekelmans zet het advies af tegen bestaand recht en alternatieven.

Klik hier voor het hele artikel.
 
03.11.2017 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP) 2017 / nr. 5, p. 176-184.
kennis