De bruikleenovereenkomst: een goed alternatief?

"De bruikleenovereenkomst: een goed alternatief?", Huurrecht 2010.
25.02.2010 | A.G.A. van Rappard, Huurrecht 2010 / nr. 2, p. 31-36.
kennis