Constitutionele dialogen binnen het Koninkrijk

Dit artikel bespreekt eerst de binnen het Koninkrijk bestaande mogelijkheden tot rechterlijke toetsing van wetgeving en andere overheidsgedragingen waar politieke besluitvorming aan ten grondslag ligt of behoort te liggen. Naar aanleiding daarvan worden suggesties gedaan om de constitutionele dialogen tussen de wetgevers en de rechter beter te laten verlopen, en wordt verkend wat de toenemende verschillen op dit terrein kunnen betekenen voor de gezamenlijke rechtspraak.

Klik hier voor het artikel.
26.06.2014 | Cindy Seinen, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2014-6, p. 284-295.
kennis