Civiel procederen moet eenvoudiger worden

Bespreking van de reactie van de (demissionaire) minister van Justitie op het Eindrapport fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht
01.02.2007 | Jan Ekelmans, Advocatenblad 2007, p. 73-74.
kennis