Burgerlijk procesrecht: rechtsvinding via waarheidsvinding?

Recht door Den Haag.

Uitgave ter gelegenheid van het 13e Lustrum van de Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Klik hier voor de bijdrage van Derk Rijpma.
30.01.2003 | Derk Rijpma, Recht door Den Haag, Den Haag: Jongbloed 2003, p. 60-67.
kennis