Broddelwerk of veroordelingsmachine?

"Broddelwerk of veroordelingsmachine?”, Advocatenblad 2010.
01.07.2010 | Georg van Daal, Advocatenblad 2010, nr. 8.
kennis