Boekbespreking in TAR-Justicia 2001 nr. 2

Bespreking in TAR-Justicia 2001 van C. Dip e.a. (red.), Karel Bongenaar: Een koninkrijksvriend, Curaçao 2001.
01.02.2001 | Georg van Daal, TAR-Justicia 2001 nr. 2.
kennis