Boekbespreking in Advocatenblad 2005 nr. 9

Bespreking in Advocatenblad 2005 van C.G. Scholtens, Sun Tzu’s krijgskunst voor advocaten, Sdu/Kluwer, Den Haag / Deventer 2005.
01.04.2005 | Georg van Daal, Advocatenblad 2005, nr. 9.
kennis