Boekbespreking in Advocatenblad 2005, nr. 15

Bespreking in Advocatenblad 2005 van J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel, Een Vervolg, Kluwer, Deventer 2005.
15.04.2005 | Georg van Daal, Advocatenblad 2005, nr. 15.
kennis