Boekbespreking in Advocatenblad 2003 nr. 6

Bespreking in Advocatenblad 2003 van A.J. Akkermans, De ‘omkeringsregel’ bij het bewijs van causaal verband, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2002.
15.02.2003 | Georg van Daal, Advocatenblad 2003 nr. 6.
kennis