Boekbespreking in Advocatenblad 2003 nr. 21.

Bespreking in Advocatenblad 2003/21 van P.P.T. Bovend’Eert e.a. (red.), De rechter bewaakt: Over toezicht en rechters, Kluwer, Deventer 2003, met reacties in Advocatenblad 2004/1.
15.11.2003 | Georg van Daal, Advocatenblad 2003 nr. 21.
kennis