Boekbespreking in Advocatenblad 2002 nr. 7

Bespreking in Advocatenblad 2002 van Herman Rottier, De rechter beslist, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2001.
20.03.2002 | Georg van Daal, Advocatenblad 2002 nr. 7.
kennis