Boekbespreking in Advocatenblad 2002 nr. 19

Bespreking in Advocatenblad 2002 van W.K. van Duren e.a. (red.), Advocaten pleiten staande, Elsevier Bedrijfsinformatie bv, Den Haag 2002.
15.10.2002 | Georg van Daal, Advocatenblad 2002 nr. 19.
kennis