Boekbespreking Georg van Daal in TvI 2007, nr. 6

Bespreking in TvI 2007 van G.D. Hoekstra, De positie van de pandhouder in het faillissementsrecht. Een rechtseconomisch en rechtsvergelijkend onderzoek, diss. Groningen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2007.
01.07.2007 | Georg van Daal, TvI 2007, nr. 6.
kennis