Boekbespreking Georg van Daal in TvI 2007, nr. 4

Bespreking in TvI 2007 van J.A.A. Adriaanse, Turnaround management, Praktijkboek Insolventierecht, Deel 14, Kluwer 2006.
01.05.2007 | Georg van Daal, TvI 2007, nr. 4.
kennis