Boekbespreking – ‘Bewijsbeslag’, TCR 2011/1.4

Bespreking van T.I.J. Bodewes, Bewijsbeslag; grondslag en rechtsgevolgen van het conservatoir beslag tot afgifte van bescheiden.

Klik hier voor het artikel.
07.03.2011 | David de Knijff, TCR 2011 / nr. 1, p. 27-30.
kennis