Bespreking vier uitspraken van de Raad van Toezicht / de Beursbengel 2007 nr. 762

De verzekeringsovereenkomst is de verbintenis tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Soms wordt de kwaliteit van deze verbinding getest. Dat doet zich met name voor als er een verzekerd evenement is geweest en een gedekte schade afgewikkeld moet worden. Daarover gaan de eerste twee uitspraken van de Raad van Toezicht Verzekeringen die hieronder aan de orde komen. Maar ook bij meer financiële verzekeringsproducten - recent: de beleggingspolis- kan de lijn overbelast raken. Daarvan eveneens twee voorbeelden.
26.07.2007 | Frank Schaaf, de Beursbengel 2007 / nr. 762, p. 37- 40
kennis