Bespreking uitspraak van de Raad van Toezicht

Kan een zorgverzekeraar verzekeringen voor buitenlandse verzekerden beëindigen en hen vervolgens een polis met sterk verhoogde premie aanbieden?
01.08.2007 | Jan Ekelmans, de Beursbengel 2007 / nr. 768, p. 28-29.
kennis