Beslag op aandelen: mazen in het net

“Beslag op aandelen: mazen in het net”, Vakblad voor Fusie & Overname 2008.
30.04.2008 | Georg van Daal, Vakblad voor Fusie & Overname, nr. 3, april 2008.
kennis