Beslag- en executierecht: bespreking van een aantal uitspraken

25.05.2007 | D.M. De Knijff, TCR 2007-3 p. 82-86.
kennis