Beslag- en executierecht 2020

In deze kroniek staat David stil bij enkele actuele ontwikkelingen en bespreekt hij een selectie van uitspraken vanaf medio 2015 (de vorige kroniek verscheen in TCR 2015).  Die gaan over de volgende onderwerpen: – ‘snuffelbeslag’ – misbruik beslagbevoegdheid door de deurwaarder; – bewijsbeslag – een bijzondere casus; – bescherming beslaglegger in verband met onjuiste inschrijving; – eis in de hoofdzaak; – immuniteit van executie; – immuniteit en rechtsmacht verlofrechter; – executoriaal beslag en stuiting; – beslag en het verbeuren van dwangsommen; – beslag en executie aandelen in effectendepot.
05.06.2020 |
kennis