Behoed je voor juridische onmacht bij toepassing nieuwe Privacywetgeving

Privacyregelgeving wordt steeds strenger. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking in alle EU-lidstaten. Astrid van Noort: “Preventief Juridisch advies kan je organisatie redden van aansprakelijkheid door nalatigheid. Boetes, imagoschade en zelfs een faillissement kunnen het gevolg zijn van het ontbreken van besef dat je beschikt over gevoelige informatie. Door de steeds strengere regelgeving ben je juridisch en dus ook financieel zeer kwetsbaar. Voor ons is bij advisering van de ondernemer over de toepassing van die privacyregelgeving in de praktijk het uitgangspunt te denken in oplossingen in plaats van in beperkingen, zodat de bedrijfsvoering geen rem ondervindt.”
 
Lees het hele interview met Anita Nijboer en Astrid van Noort in het ondernemersbelang.
17.07.2017 |
kennis