Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed

Bespreking van J.R. Sijmonsma, Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)kleed, Nijmegen 2007.
26.10.2008 | Jan Ekelmans, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2008 / 2, p. 65-66.
kennis